Quy định sử dụng

Terms and Conditions


Điều 1 (Mục đích)

Điều khoản sử dụng này nhằm mục đích quy định nội dung trách nghiệm và nghĩa vụ, quyền lợi của người dùng và trung tâm mua sắm từ xa trong việc sử dụng dịch vụ liên quan tới mạng internet (dưới đây gọi là “dịch vụ”) cung cấp bởi trung tâm mua sắm từ xa Dream Line (dưới đây gọi là “Mall”) mà Công ty cổ phần Dream Line (doanh nghiệp giao dịch điện tử) đang vận hành.

※「Các giao dịch điện tử sử dụng mạng không dây, máy tính v.v. cũng lấy Điều khoản sử dụng này làm chuẩn, trong phạm vi không trái với bản chất của giao dịch đó」.

Điều 2 (Định nghĩa)

① “Mall” là nơi hoạt động kinh doanh ảo được thiết lập để giao dịch hàng hóa bằng cách sử dụng thiết bị công nghệ thông tin như máy tính mà Công ty cổ phần Dream Line cung cấp cho người dùng dịch vụ hoặc hàng hóa (dưới đây gọi là “hàng hóa”), ngoài ra “Mall” được sử dụng với ý nghĩa là doanh nghiệp vận hành trung tâm mua sắm từ xa.

② “Người dùng” là thành viên và phi thành viên nhận dịch vụ do “Mall” cung cấp theo điều khoản này bằng cách truy cập vào “Mall”

③ “Thành viên” là người đăng ký làm thành viên bằng cách cung cấp thông tin cá nhân tại “Mall”, là người có thể sử dụng liên tục dịch vụ do “Mall” cung cấp, đồng thời nhận thông tin của “Mall”.

④ “Phi thành viên” là người dùng dịch vụ do “Mall” cung cấp và không đăng ký thành viên.

Điều 3 (Sửa đổi, giải thích và làm rõ Điều khoản sử dụng)

① “Mall” thông báo trên màn hình (toàn màn hình) dịch vụ đầu tiên của trang trung tâm mua sắm từ xa để người dùng có thể dễ dàng nhận biết các thông tin như người phụ trách quản lý thông tin cá nhân, số khai báo bán hàng từ xa, số đăng ký kinh doanh, địa chỉ hòm thư điện tử, số fax, số điện thoại, địa chỉ trụ sở nơi kinh doanh (bao gồm địa chỉ nơi có thể xử lý khiếu nại của khách hàng), họ tên người đại diện công ty, thương hiệu và nội dung của Điều khoản sử dụng này. Tuy nhiên, người dùng có thể xem nội dung của Điều khoản sử dụng trên màn hình liên kết.

② “Mall” phải tìm kiếm xác nhận của người dùng bằng cách đưa ra màn hình quảng cáo tự động (Pop-up screen) hoặc là màn hình liên kết riêng để người dùng có thể hiểu nội dung quan trọng trong số nội dung được quy định tại Điều khoản sử dụng mà người dùng đã đồng ý trước đó như điều kiện hoàn tiền, trách nhiệm giao hàng, đặt mua.

③ “Mall” có thể sửa đổi Điều khoản sử dụng này trong phạm vi không vi phạm quy định pháp luật liên quan như luật bảo vệ người tiêu dùng, luật bán hàng tận nơi, luật xúc tiến sử dụng mạng công nghệ thông tin, luật chữ ký điện tử, luật cơ bản về giao dịch điện tử, luật về quy chế của điều khoản, luật bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử v.v.

④ Trong trường hợp “Mall” sửa đổi Điều khoản sử dụng thì sẽ thông báo trước 7 ngày tính từ ngày áp dụng trên màn hình chính của Mall cùng với Điều khoản sử dụng hiện hành, đồng thời giải thích rõ lý do sửa đổi và ngày tháng áp dụng. Tuy nhiên, trường hợp thay đổi nội dung Điều khoản sử dụng gây bất lợi đối với người dùng thì phải thông báo thời gian trì hoãn ít nhất là 30 ngày trước đó. Trong trường hợp này “Mall” so sánh rõ ràng nội dung sau khi sửa đổi với nội dung trước khi sửa đổi để người dùng có thể dễ dàng nhận biết.

⑤ Trong trường hợp “Mall” sửa đổi Điều khoản sử dụng, Điều khoản sử dụng sửa đổi đó chỉ được áp dụng cho thỏa thuận đã được ký kết sau ngày áp dụng, với hợp đồng đã ký kết trước đó thì Điều khoản sử dụng trước khi sửa đổi vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, trường hợp nhận được sự đồng ý của “Mall” bằng cách gửi tin cho “Mall” trong thời gian thông báo Điều khoản sử dụng sửa đổi căn cứ theo khoản 3 với nội dung người dùng đã ký thỏa thuận trước đó muốn được áp dụng các Điều khoản sử dụng sửa đổi, thì Điều khoản sử dụng sửa đổi sẽ được áp dụng.

⑥ Việc phân tích Điều khoản sử dụng và các hạng mục không được quy định trong Điều khoản sử dụng được thực hiện theo tiền lệ hoặc bộ luật liên quan và hướng dẫn bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử được Ủy ban giao dịch công bằng quy định như: bộ luật về quy chế Điều khoản sử dụng, luật về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch điện tử v.v.

Điều 4 (Cung cấp và thay đổi dịch vụ)

① “Mall” tiến hành công việc như sau.
1. Ký kết thỏa thuận mua bán và cung cấp thông tin về dịch vụ hoặc hàng hóa.
2. Vận chuyển dịch vụ hoặc hàng hóa đã được ký kết trong thỏa thuận mua bán.
3. Công việc khác mà “Mall” quy định.

② Trường hợp thay đổi thông số kỹ thuật hoặc hết hàng hay dịch vụ, thì “Mall” có thể thay đổi nội dung dịch vụ hoặc hàng hóa sẽ cung cấp căn cứ vào thỏa thuận đã ký kết. Trường hợp này, phải thông báo ngay cho nơi thông báo nội dung dịch vụ hoặc hàng hóa hiện tại, nêu rõ ngày cung cấp và nội dung dịch vụ hay hàng hóa bị thay đổi.

③ Trường hợp thay đổi nội dung dịch vụ đã ký thỏa thuận với người dùng mà “Mall” cung cấp với lý do như thay đổi thông số kỹ thuật hoặc hết hàng, thì phải thông báo ngay cho người dùng lý do theo địa chỉ có khả năng thông báo.

④ Trong trường hợp trên đây, “Mall” phải bồi thường thiệt hại cho người dùng. Tuy nhiên, trường hợp “Mall” chứng minh không có sai phạm hoặc không cố ý thì không phải bồi thường.

Điều 5 (Tạm ngừng dịch vụ)

① “Mall” có thể ngừng cung cấp dịch vụ tạm thời trong trường hợp phát sinh lý do như bị mất thông tin, hỏng và thay thế, kiểm tra bảo trì thiết bị công nghệ thông tin như máy tính v.v.

② “Mall” bồi thường cho người dùng hoặc bên thứ ba bị thiệt hại do tạm ngừng cung cấp dịch vụ với lý do ở khoản 1. Tuy nhiên, trường hợp “Mall” chứng minh không có sai phạm hoặc không cố ý thì không phải bồi thường.

③ Trường hợp không thể cung cấp dịch vụ với lý do như sáp nhập doanh nghiệp, từ bỏ kinh doanh, chuyển đổi các hạng mục kinh doanh thì “Mall” thông báo cho người dùng theo cách thức quy định tại điều 8, và bồi thường cho người dùng theo điều kiện “Mall” đưa ra ban đầu. Tuy nhiên, trường hợp “Mall” không thông báo về tiêu chuẩn bồi thường thì phải trả cho người dùng bằng tiền mặt hoặc hiện vật tương ứng với giá trị tiền tệ được áp dụng chung tại “Mall” như tiền tích lũy hoặc tích dặm (mileage).

Điều 6 (Đăng ký thành viên)

① Người dùng điền thông tin thành viên theo mẫu đăng ký mà “Mall” quy định để yêu cầu đăng ký thành viên sau khi đồng ý với Điều khoản sử dụng này.

② Trong số người dùng yêu cầu đăng ký thành viên như tại khoản 1, việc đăng ký thành viên “Mall” không phù hợp khi tương ứng với các trường hợp thuộc các mục dưới đây.
1. Trường hợp người yêu cầu đăng ký thành viên từng bị mất tư cách thành viên trước đó căn cứ theo khoản 3 điều 7, nhưng thời gian mất tư cách thành viên theo khoản 3 điều 7 đã quá 3 năm và được “Mall” đồng ý cho đăng ký lại làm thành viên thì được xem là trường hợp ngoại lệ.

 1. Trường hợp có lỗi, kê thai thiếu, giả mạo nội dung đăng ký.
 2. Trường hợp khác được đánh giá là việc đăng ký thành viên rõ ràng gây khó khăn về mặt kỹ thuật cho“Mall”

③ Thời gian thiết lập cam kết đăng ký thành viên chính là thời điểm thành viên đạt được sự chấp thuận của “Mall”.

④ Trong trường hợp thành viên thay đổi nội dung đăng ký căn cứ theo khoản 1 điều 15 thì phải thông báo nội dung thay đổi đó cho “Mall” bằng thư điện tử hoặc cách thức khác.

Điều 7 (Rút khỏi thành viên và mất tư cách thành viên v.v)

① Thành viên có thể yêu cầu rút lui khỏi “Mall” bất cứ lúc nào và “Mall” phải xử lý yêu cầu rút lui này ngay lập tức.

② Trường hợp thành viên liên quan tới các lý do dưới đây thì “Mall” có thể tạm ngừng hoặc giới hạn tư cách thành viên.
1. Trường hợp đăng ký nội dung giả mạo khi yêu cầu đăng ký.
2. Trường hợp thành viên không chi trả đúng hạn nợ mà bản thân phải thanh toán do liên quan tới việc sử dụng “Mall”, thanh toán hàng hóa đã mua qua “Mall” v.v
3. Trường hợp gây mất trật tự trong giao dịch điện tử như ăn cắp thông tin hoặc cản trở người khác sử dụng “Mall”.
4. Trường hợp sử dụng “Mall” để thực hiện hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng, bị pháp luật nghiêm cấm hoặc trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội.

③ Sau khi bị “Mall” đình chỉ hoặc giới hạn tư cách thành viên, trường hợp tái phạm hành vi giống nhau trên 2 lần hoặc không sửa chữa trong vòng 30 ngày thì “Mall” có thể tước bỏ tư cách thành viên.

④ Trường hợp “Mall” tước bỏ tư cách thành viên thì sẽ bị hủy bỏ đăng ký thành viên. Trường hợp này phải thông báo cho thành viên và trước khi hủy đăng ký thành viên phải định ra một thời hạn tối thiểu là trên 30 ngày để tạo cơ hội cho người dùng khắc phục.

Điều 8 (Thông báo cho thành viên)

① Trường hợp “Mall” thông báo cho thành viên, có thể thông báo theo địa chỉ hòm thư điện tử mà thành viên ký thỏa thuận với “Mall” trước đó.

② Trường hợp “Mall” thông báo cho thành viên không cố định thì có thể thay thế bằng thông báo riêng ở bảng thông báo của “Mall” trong thời hạn ít nhất là 1 tuần. Tuy nhiên, những nội dung gây ảnh hưởng lớn vì liên quan tới giao dịch của bản thân thành viên thì phải thông báo riêng.

Điều 9 (Yêu cầu mua hàng)

Người dùng “Mall” yêu cầu đặt mua hàng trên “Mall” dựa vào phương pháp dưới đây hoặc tương tự. Người dùng có yêu cầu mua hàng phải cung cấp các nội dung dưới đây cho “Mall”. Tuy nhiên, trường hợp là thành viên thì có thể ngoại lệ áp dụng mục 2 hoặc mục 4 dưới đây.

 1. Tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa.
 2. Nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại, hòm thư điện tử (hoặc số điện thoại di động).
 3. Kiểm tra nội dung liên quan tới chi phí phải trả như phí lắp đặt, phí vận chuyển, dịch vụ bị giới hạn về quyền hủy đặt mua, nội dung Điều khoản sử dụng.
 4. Đồng ý với Điều khoản sử dụng này (bằng cách nhấn chuột) để xác nhận hoặc từ chối nội dung ở mục 3.
 5. Xác nhận hoặc đồng ý với xác nhận của “Mall” để yêu cầu đặt mua hàng.
 6. Lựa chọn cách thức thanh toán

Điều 10 (Thực hiện thỏa thuận)

① “Mall” không chấp thuận yêu cầu đặt mua hàng như điều 9 nếu liên quan tới các mục dưới đây. Tuy nhiên, trường hợp ký kết thỏa thuận với người chưa đủ tuổi thành niên, nếu không nhận được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp thì bản thân người chưa đủ tuổi vị thành niên hoặc người đại diện hợp pháp phải thông báo nội dung hủy bỏ thỏa thuận.

 1. Trường hợp có lỗi, kê thai thiếu, giả trong nội dung yêu cầu.
 2. Trường hợp mua hàng hóa và dịch vụ mà người chưa đủ tuổi bị thành niên bị cấm trong bộ luật bảo hộ thanh thiếu niên như các loại rượu, thuốc lá.
 3. Trường hợp phán đoán rằng việc chấp thuận yêu cầu đơn hàng khác rõ ràng gây khó khăn về mặt kỹ thuật cho “Mall”.

② Sự chấp thuận của “Mall” được xem như là thỏa thuận được thực hiện tại thời điểm người dùng nhận được thông báo xác nhận nhận được hàng theo khoản 1 điều 12.

③ Trong phần yêu cầu chấp thuận của “Mall” phải bao gồm các thông tin liên quan tới việc hủy bỏ đính chính yêu cầu đặt mua hàng, khả năng bán hàng hay không và xác nhận yêu cầu mua hàng của người dùng.

Điều 11 (Phương pháp thanh toán)

Về phương pháp thanh toán tiền cho dịch vụ hoặc hàng hóa đặt mua trên “Mall”, có thể sử dụng một trong các phương pháp ở các mục dưới đây. Tuy nhiên, “Mall” không được thu thêm tiền dịch vụ trong số tiền thanh toán mua hàng trên danh nghĩa khác.

 1. Chuyển tiền qua các loại tài khoản như dịch vụ ngân hàng qua hòm thư điện tử (email banking), dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động (phone banking)
 2. Thanh toán thẻ các loại như thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nợ (debit card), thẻ trả trước (pre-paid card)
 3. Thanh toán không cần sổ giao dịch trực tuyến
 4. Thanh toán bằng đồng tiền điện tử
 5. Trả tiền khi nhận hàng
 6. Thanh toán bằng số điểm đã được “Mall” cấp như điểm tích dặm (mileage)
 7. Thanh toán bằng thẻ mua hàng được “Mall” công nhận hoặc ký kết hợp đồng với “Mall”
 8. Thanh toán theo phương pháp chi trả điện tử khác

Hướng dẫn thanh toán

Trường hợp thanh toán số tiền lớn thì công ty thẻ có thể sẽ gọi điện xác nhận để đảm bảo an toàn. Trong quá trình xác nhận, nếu nhận thấy việc đặt hàng có dấu hiệu không bình thường như: đặt mua hàng trên danh nghĩa của người khác hay sử dụng thẻ ăn cắp thì đơn hàng có thể bị hủy bỏ hoặc bảo lưu tùy ý.

Họ tên của người nộp tiền thực tế với họ tên của người nộp tiền đã nhập khi đặt hàng phải giống nhau, phải chuyển tiền trong vòng 7 ngày, nếu không thanh toán thì đơn hàng tự động bị hủy.

Điều 12 (Thay đổi và hủy bỏ yêu cầu mua hàng, thông báo xác nhận nhận đơn hàng)

① Khi có yêu cầu đơn hàng của người dùng, “Mall” phải gửi thông báo xác nhận đã nhận đơn hàng cho người dùng biết.

② Người dùng nhận được thông báo xác nhận đã nhận đơn hàng trong trường hợp không đồng ý thì sau khi nhận được thông báo này có thể yêu cầu hủy bỏ và thay đổi yêu cầu mua hàng ngay lập tức. Trường hợp người dùng có yêu cầu trước khi “Mall” vận chuyển hàng thì phải xử lý theo yêu cầu đó ngay lập tức. Trường hợp đã thanh toán tiền trước đó thì thực hiện theo quy định tại điều 15 về hủy đặt mua.

Điều 13 (Cung cấp hàng hóa v.v)

① Nếu không có thỏa thuận riêng về thời gian cung cấp hàng hóa với người dùng, “Mall” phải tìm các phương pháp xử lý khác như đóng gói, đặt sản xuất hàng để có thể vận chuyển hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày người dùng đặt hàng. Tuy nhiên, trường hợp “Mall” nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền hàng trước đó thì phải xử lý trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận một phần hoặc toàn bộ số tiền hàng. Khi đó, “Mall” xử lý để người dùng có thể kiểm tra nội dung tiến hành và quy trình cung cấp hàng hóa.

② “Mall” làm rõ thời gian giao hàng theo phương tiện vận chuyển, người chịu phí chuyển hàng, phương tiện vận chuyển cho hàng hóa mà người dùng đã đặt. Nếu “Mall” vượt quá thời gian giao hàng đã thỏa thuận thì phải bồi thường thiệt hại cho người dùng. Tuy nhiên, trường hợp “Mall” chứng minh được không có sai phạm, không cố ý thì không phải bồi thường.

 • Hướng dẫn giao hàng Khu vực giao hàng: toàn quốc (Ngoại trừ một số khu vực không có khả năng vận chuyển)Thời gian giao hàng: Cần tối đa khoảng 14 ngày (trung bình 7 ~ 10 ngày) vì hàng hóa được giao trực tiếp từ nước ngoài tới nơi giao hàng trong nước, có thể trì hoãn vận chuyển nếu có trục trặc do thông quan, công ty hàng không hoặc trung tâm mua sắm hải ngoại.
  Sản phẩm mà khách hàng đã đặt sẽ được vận chuyển sau khi xác nhận đã được thanh toán. Tuy nhiên, tùy theo từng loại sản phẩm mà việc giao hàng có thể bị trì hoãn

 • Hướng dẫn giao hàng: - Trường hợp khu vực đảo xa hay nơi xa xôi hẻo lánh có thể phải trả thêm chi phí riêng.
 • Chi phí giao hàng: phí vận chuyển quốc tế + phí vận chuyển trong nước + phí thông quan
 • Cách thức giao hàng: chuyển phát nhanh

Điều 14 (Hoàn trả)

Khi “Mall” không thể cung cấp hoặc giao hàng với lý do hết hàng mà người dùng đã đặt mua thì thông báo ngay lý do cho người dùng, trường hợp nhận được số tiền thanh toán hàng trước đó thì phải hoàn tiền hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết để hoàn tiền trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền.

Hướng dẫn đổi hàng/ trả hàng

 

Trường hợp có thể đổi hàng và trả hàng

- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm. Tuy nhiên, đối với những sản phẩm gia dụng bị mất giá trị do bao bì bị mở hoặc bao bì bị hư hỏng thì không được đổi/trả hàng.

- Trường hợp nội dung dịch vụ và sản phẩm đã nhận được khác với nội dung quảng cáo/biểu thị hoặc quá trình thực hiện bị sai khác thì có thể đổi/trả hàng trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được hàng, và trong vòng 30 ngày kể từ ngày biết được thực tế đó.

Trường hợp không được đổi hàng và trả hàng
- Trường hợp sản phẩm bị hư hại hoặc bị phá hỏng do lỗi của khách hàng. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp bao bì sản phẩm bị hư hỏng nhằm kiểm tra nội dung sản phẩm.

- Trường hợp sản phẩm bị mất giá trị do bao bì bị mở hoặc bao bì bị hư hỏng.

(Ví dụ: Việc đổi/trả hàng do lỗi điểm ảnh (pixel) của máy ảnh kỹ thuật số, màn hình LCD, máy tính xách tay được gắn màn hình tinh thể lỏng, đĩa hát, thực phẩm, đồ điện gia dụng v.v. sẽ được thực hiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) 
- Trường hợp giá trị của sản phẩm bị giảm xuống một cách rõ ràng do khách hàng sử dụng hoặc tiêu hao một phần. Tuy nhiên, đối với mỹ phẩm thì chỉ áp dụng giới hạn cho trường hợp đã cung cấp sản phẩm dùng thử trước đó.
- Trường hợp giá trị của sản phẩm bị giảm xuống một cách rõ ràng do việc bán lại gặp khó khăn vì đã quá thời hạn.
- Trường hợp bị hư hỏng bao bì của sản phẩm có khả năng phục chế
(Vui lòng sử dụng dịch vụ tư vấn 1:1 E-MAIL của Trung tâm chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết)
※ Trường hợp khách hàng muốn đổi/trả sản phẩm thì chi phí giao hàng do khách hàng chịu. (Bao gồm cả việc thay đổi kích cỡ, màu sắc v.v.)

QUY ĐỊNH HOÀN TIỀN

 Nguyên tắc hoàn tiền

 • - Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.
 • - Hoàn tiền vào tiền tích lũy: khi khách hàng thực hiện hoàn trả hàng hóa/dịch vụ, khách hàng phải hoàn trả lại điểm đã được tích tương ứng với tỷ lệ giá trị trả hàng.

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:

 • - Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.
 • - Hoàn tiền thông qua ngân hàng chấp nhận thẻ.
 • - Hoàn tiền thông qua tiền tích lũy vào ID đăng nhập của khách  hàng

Điều 15 (Hủy đặt mua v.v)

① Người dùng đã ký thỏa thuận liên quan tới việc mua hàng với “Mall” có thể hủy đặt mua trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận thông báo xác nhận đã nhận đơn hàng.

② Người dùng nhận được hàng thì không thể trả lại và đổi hàng trong trường hợp tương ứng với 1 trong số các mục dưới đây.

 1. Trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc tổn hại do lỗi của người dùng (tuy nhiên, có thể hủy đặt mua trong trường hợp làm hư hỏng bao bì để kiểm tra nội dung hàng hóa)
 2. Trường hợp giá trị của hàng hóa rõ ràng bị giảm xuống do tiêu hao một phần hoặc do người dùng đã sử dụng.
 3. Trường hợp giá trị của hàng hóa rõ ràng bị giảm xuống do việc bán lại gặp khó khăn vì đã quá thời hạn.
 4. Trường hợp hư hỏng bao bì của hàng gốc và có khả năng phục chế bằng hàng hóa có tính năng tương tự

③ Trường hợp từ mục 2 tới mục 4 khoản 2, nếu không xử lý cung cấp sản phẩm dùng thử hoặc không nêu rõ thực tế mà “Mall” giới hạn trước đó như hủy đặt mua tại nơi mà người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận biết thì “Mall” không được hạn chế việc hủy đặt mua của người dùng.

④ Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2, nội dung hàng hóa khác với nội dung thỏa thuận hoặc khác với nội dung quảng cáo, biểu thị thì người dùng có thể hủy đặt mua trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thể biết hoặc ngày có thực tế đó, và trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được hàng hóa.

Điều 16 (Hiệu quả của việc hủy đặt mua v.v)

① Trường hợp “Mall” nhận hàng được trả lại bởi người dùng thì phải hoàn trả lại tiền hàng đã nhận trước đó trong vòng 3 ngày làm việc. Trường hợp này, khi “Mall” chậm trễ trong việc hoàn trả tiền hàng cho người dùng thì phải trả tiền lãi chậm trễ bằng cách nhân với lãi suất trả chậm mà Ủy ban giao dịch công bằng đã quyết định và công bố.

② Khi người dùng trả tiền hàng bằng phương tiện thanh toán như tiền điện tử hoặc thẻ tín dụng thì Mall sẽ yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ ngay yêu cầu đặt mua đến doanh nghiệp cung cấp phương tiện thanh toán tương ứng.

③ Trường hợp hủy đặt mua, chi phí cần thiết cho việc trả hàng đã nhận do người dùng chi trả. “Mall” không yêu cầu người dùng bồi thường thiệt hại hoặc tiền bồi thường hủy thỏa thuận với lý do hủy đặt mua. Tuy nhiên, trường hợp hủy đặt mua mà nội dung hàng hóa được thực hiện khác với nội dung thỏa thuận hoặc khác với nội dung quảng cáo, biểu thị thì chi phí cần thiết cho việc hoàn trả hàng là do “Mall” chi trả.

④ Trường hợp người dùng phải chịu phí vận chuyển khi nhận được hàng thì “Mall” phải ghi rõ ràng ai chịu chi phí khi hủy đặt mua đó để người dùng dễ dàng nhận biết.

Điều 17 (Chính sách bảo hành)

 1. Điều kiện bảo hành
 • 1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:
  • - Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.
  • - Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
  • - Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
  • - Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
  • - Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).
  • - Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
 • 1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:
  • - Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
  • - Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.
  • - Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
  • - Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.
  • - Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
  • - Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của KOVIMALL sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.
 • 1.3 Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

 1. Phương thức áp dụng bảo hành
 • 2.1. Địa điểm bảo hành
  • - Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà cung cấp/Nhà Phân phối theo thông tin trong phiếu bảo hành.
  • - Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng KOVIMALL sẽ hỗ trợ hướng dẫn Quý khách hàng phương thức đến các trung tâm bảo hành bên ngoài của Nhà sản xuất, Nhà phân phối tham gia vào hệ thống bảo hành sản phẩm dịch vụ KOVIMALL. Mọi thông tin của Nhà cung cấp thành viên được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.
  • - Nếu Quý khách gặp khó khăn trong việc liên hệ Trung tâm Bảo hành, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của KOVIMALL theo địa chỉ mail Kovimall.com@gmail.com  hoặc số điện thoại 04.6664.0310 để được hỗ trợ.
 • 2.2. Thời gian thực hiện bảo hành

Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách (i) vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành; hoặc (ii) ngay khi KOVIMALL nhận được thông báo về thời gian bảo hành trong trường hợp quý khách thực hiện bảo hành sản phẩm qua KOVIMALL.

Trong mọi trường hợp, KOVIMALL không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách bảo hành này.

 

Điều 18 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

① “Mall” thu thập thông tin tối thiểu cần thiết cho việc thực hiện thỏa thuận mua hàng khi thu thập thông tin của người dùng. Nội dung dưới đây là các hạng mục bắt buộc, ngoài các hạng mục đó còn có các hạng mục tùy chọn.

 1. Họ tên
 2. Địa chỉ
 3. Số điện thoại
 4. ID mong muốn (trường hợp là thành viên)
 5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên)
 6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc là số điện thoại di động)

② Khi “Mall” thu thập các thông tin cá nhân có khả năng nhận diện cá nhân người dùng thì nhất định phải có sự đồng ý của người dùng liên quan.

③ Thông tin cá nhân đã được cung cấp không được tiết lộ cho bên thứ 3 hoặc sử dụng ngoài mục đích mà không có sự đồng ý của người dùng liên quan, “Mall” chịu tất cả trách nhiệm về việc này. Tuy nhiên, trường hợp dưới đây được coi là ngoại lệ.

 1. Trường hợp thông báo thông tin cá nhân tối thiểu của người dùng cần thiết cho việc vận chuyển tới doanh nghiệp vận chuyển (số điện thoại, địa chỉ, họ tên)
 2. Trường hợp cung cấp dưới hình thức không thể nhận diện cá nhân đặc biệt do cần thiết để điều tra thị trường hoặc nghiên cứu học thuật, làm thống kê.
 3. Trường hợp cần thiết để tính toán số tiền lớn theo giao dịch hàng hóa
 4. Trường hợp cần thiết cho việc xác nhận nhân thân để đề phòng bị trộm cắp.
 5. Trường hợp có lý do bất khả kháng bắt buộc do luật pháp hoặc quy định của luật pháp

④ Trường hợp “Mall” nhận được sự đồng ý của người dùng căn cứ vào khoản 2, khoản 3 thì phải làm rõ hoặc thông báo trước các nội dung quy định khoản 2 điều 22 Bộ luật về xúc tiến sử dụng mạng công nghệ thông tin như nội dung liên quan về việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba (nội dung của thông tin sẽ cung cấp và mục đích cung cấp, người được cung cấp thông tin), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, nguồn gốc của người phụ trách quản lý thông tin cá nhân (bộ phận, họ tên, số điện thoại, thông tin liên hệ khác). Người dùng có thể hủy bỏ sự chấp thuận này bất cứ lúc nào.

⑤ Người dùng có thể yêu cầu đính chính thông tin sai lệch và xem thông tin cá nhân của bản thân mà “Mall” sở hữu bất cứ lúc nào, đồng thời “Mall” có nghĩa vụ xử lý ngay lập tức. Trrong trường hợp người dùng muốn đính chính thông tin sai lệch thì “Mall” không sử dụng thông tin cá nhân liên quan cho tới khi thông tin sai lệch đó được đính chính.
⑥ “Mall” chịu tất cả trách nhiệm về thiệt hại của người dùng do giả mạo, thất thoát, bị mất trộm, thất lạc thông tin cá nhân của người dùng bao gồm cả tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng. Đồng thời phải giới hạn người quản lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và tối thiểu hóa rủi ro.

⑦ “Mall” hoặc bên thứ ba nhận thông tin cá nhân từ “Mall” phải xóa bỏ ngay lập tức thông tin cá nhân liên quan khi đạt được mục đích nhận thông tin hoặc mục đích thu thập thông tin cá nhân.

Điều 19 (Nghĩa vụ của “Mall”)

① “Mall” phải cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ và hàng hóa an toàn, liên tục theo Điều khoản sử dụng đã quy định, đồng thời không được có hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng, bị pháp luật nghiêm cấm hoặc trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội.

② “Mall” phải có hệ thống an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân (bao gồm thông tin tín dụng) của người dùng để người dùng có thể dùng dịch vụ mạng (internet) một cách an toàn.

③ Khi người dùng bị tổn hại do hành vi quảng cáo, biểu thị không phù hợp theo quy định tại điều 3 「Bộ luật về công bằng trong quảng cáo」 trong dịch vụ hoặc sản phẩm thì “Mall” phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại này.

④ “Mall” không gửi thư điện tử có tính quảng cáo vì mục đích lợi nhuận mà người dùng không mong muốn.

Điều 20 (Nghĩa vụ về ID và mật khẩu của thành viên)

① Có trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của thành viên ngoại trừ trường hợp tại điều 18.

② Thành viên không được để bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của bản thân.

③ Trường hợp thành viên bị mất trộm ID và mật khẩu của bản thân hoặc nhận biết bên thứ ba đang sử dụng thì thông báo ngay cho “Mall”, và thực hiện theo hướng dẫn của “Mall”.

Điều 21 (Nghĩa vụ của người dùng)

Người dùng không được có các hành vi sau:

 1. Đăng ký nội dung giả mạo khi đề nghị hoặc khi thay đổi
 2. Trộm cắp thông tin của người khác
 3. Thay đổi thông tin đã thông báo cho “Mall”
 4. Thông báo hoặc truyền tải các thông tin (ví dụ chương trình máy tính) khác ngoài thông tin mà “Mall” quy định.
 5. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như quyền tác giả của“Mall” hoặc bên thứ ba khác
 6. Hành vi gây trở ngại công việc hoặc làm tổn hại danh dự của “Mall” hoặc bên thứ ba khác
 7. Hành vi công khai hoặc thông báo trên Mall thông tin trái với trật tự công cộng và đạo đức xã hội, âm thanh, hình ảnh, thông điệp mang tính bạo lực hoặc khiếm nhã.

Điều 22 (Quan hệ giữa “Mall” liên kết và “Mall” được liên kết)

① Trường hợp “Mall” cấp trên và “Mall” cấp dưới được kết nối theo phương thức siêu liên kết (ví dụ: đối tượng của siêu liên kết bao gồm ảnh động và tranh, văn tự v.v), thì gọi phần trước là “Mall” (trang web) liên kết, gọi phần sau là “Mall” (trang web) được liên kết.

② Trong trường hợp trên màn hình quảng cáo tự động (Pop-up screen) tại thời điểm được kết nối hoặc màn hình đầu tiên của “Mall” liên kết ghi rõ “Mall” liên kết không chịu trách nhiệm bảo lãnh về những giao dịch mà “Mall” được liên kết giao dịch với người dùng thì “Mall” liên kết sẽ không chịu trách nhiệm đối với giao dịch tương ứng.

Điều 23 (Giới hạn sử dụng và quyền hạn của bản quyền)

① Quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả về tác phẩm mà “Mall” viết đều thuộc về “Mall”.

② Người dùng không được sử dụng các thông tin mà “Mall” đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong số thông tin nhận được thông qua phát sóng, phân phát, phát hành, truyền hình, phục chế v.v vào mục đích lợi nhuận hoặc lợi dụng cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận trước của “Mall”.

③ “Mall” phải thông báo cho người dùng liên quan trường hợp sử dụng quyền tác giả thuộc về người dùng theo cam kết.

Điều 24 (Giải quyết tranh chấp)

① “Mall” phải lắp đặt và vận hành công cụ xử lý bồi thường thiệt hại để phản ánh bất mãn hay ý kiến chính đáng mà người dùng đưa ra, và xử lý bồi thường những tổn thất đó.

② Ý kiến và nội dung khiếu nại nhận được từ người dùng sẽ được “Mall” ưu tiên xử lý. Tuy nhiên, trường hợp việc xử lý nhanh chóng gặp khó khăn thì sẽ thông báo ngay lịch trình xử lý cùng lý do cho người dùng.

③ Trường hợp yêu cầu hỗ trợ thiệt hại của người dùng liên quan tới tranh chấp giao dịch điện tử phát sinh giữa “Mall” và người dùng, thì có thể giải quyết theo sự điều phối của Cơ quan hòa giải tranh chấp được thuê bởi chủ tịch tỉnh/thị trưởng thành phố hoặc Ủy ban giao dịch công bằng.

Điều 25 (Luật tuân thủ và quyền phán quyết)

① Việc tố tụng liên quan đến tranh chấp giao dịch điện tử phát sinh giữa người dùng và “Mall” sẽ được căn cứ vào địa chỉ của người dùng ở thời điểm đề nghị tố tụng, trường hợp không có địa chỉ thì thẩm quyền chuyên trách sẽ được chuyển sang Tòa án địa phương có thẩm quyền tại nơi cư trú. Tuy nhiên, đối với trường hợp người đang cư trú tại nước ngoài, nơi cư trú hoặc địa chỉ của người dùng không rõ ràng tại thời điểm đưa ra tố tụng thì vụ việc sẽ được đưa lên Tòa án có thẩm quyền theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự.

② Tố tụng về giao dịch điện tử giữa người dùng và “Mall” được áp dụng theo luật pháp của Hàn Quốc.

Quy định bổ sung (ngày thi hành): Điều khoản sử dụng này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Điều 26 (Chính sách bảo mật thông tin)

Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.Kovimall.com.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Vina Dreamline (sau đây gọi chung là “Kovimall”).

Chính Sách này mô tả cách Kovimall tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Kovimall (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Kovimall được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Kovimall.

Quy định cụ thể

 •  Về việc thu thập thông tin
  • - Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Kovimall, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).
  • - Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Kovimall không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng
  • - Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Kovimall, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Kovimall, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Kovimall bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.
  • - Kovimall có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Kovimall cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Kovimall. Khi thu thập dữ liệu, Kovimall thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
  • - Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của Kovimall bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Kovimall không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên các website thành phần của Kovimall.
  • - Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các Thông Tin Cá Nhân này sẽ được Kovimall lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12(mười hai) tháng kể từ ngày Khách Hàng đóng tài khoản trên Kovimall. Sau khi thời hạn này kết thúc, Kovimall sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
  • - Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Kovimall, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Kovimall, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Kovimall phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Kovimall có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 •  Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng
  • - Kovimall có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
  • - Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Kovimall;
  • - Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Kovimall, các website khác của Công ty Cổ phần Vina Dreamline, hoặc ngược lại;
  • - Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Kovimall;
  • - Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Về việc liên kết với các website khác
  • - Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Kovimall trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Kovimall tại www.Kovimall.com.vn.
  • - Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Kovimall từ các website khác không phải là website chính thức của Kovimall.
 •  Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng
  • * Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Kovimall có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Kovimall tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Kovimall sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Kovimall: Kovimall có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Kovimall cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Kovimall sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  • * Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Kovimall có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Kovimall sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
  • - Kovimall không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Kovimall cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
  • - Ngoài các trường hợp nêu trên, Kovimall sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Kovimall cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
  • - Kovimall có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
 •  Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số điện thoại 046.6640310 hoặc gửi email đến địa chỉ: kovimall.com@gmail.com

Kovimall Việt Nam
Kovimall Việt Nam