Quy định quản lý thông tin cá nhân

Quy định quản lý thông tin cá nhân


Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

① “Mall” thu thập thông tin tối thiểu cần thiết cho việc thực hiện thỏa thuận mua hàng khi thu thập thông tin của người dùng. Nội dung dưới đây là các hạng mục bắt buộc, ngoài các hạng mục đó còn có các hạng mục tùy chọn.

 1. Họ tên
 2. Địa chỉ
 3. Số điện thoại
 4. ID mong muốn (trường hợp là thành viên)
 5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên)
 6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc là số điện thoại di động)

② Khi “Mall” thu thập các thông tin cá nhân có khả năng nhận diện cá nhân người dùng thì nhất định phải có sự đồng ý của người dùng liên quan.

③ Thông tin cá nhân đã được cung cấp không được tiết lộ cho bên thứ 3 hoặc sử dụng ngoài mục đích mà không có sự đồng ý của người dùng liên quan, “Mall” chịu tất cả trách nhiệm về việc này. Tuy nhiên, trường hợp dưới đây được coi là ngoại lệ.

 1. Trường hợp thông báo thông tin cá nhân tối thiểu của người dùng cần thiết cho việc vận chuyển tới doanh nghiệp vận chuyển (số điện thoại, địa chỉ, họ tên)
 2. Trường hợp cung cấp dưới hình thức không thể nhận diện cá nhân đặc biệt do cần thiết để điều tra thị trường hoặc nghiên cứu học thuật, làm thống kê.
 3. Trường hợp cần thiết để tính toán số tiền lớn theo giao dịch hàng hóa
 4. Trường hợp cần thiết cho việc xác nhận nhân thân để đề phòng bị trộm cắp.
 5. Trường hợp có lý do bất khả kháng bắt buộc do luật pháp hoặc quy định của luật pháp

④ Trường hợp “Mall” nhận được sự đồng ý của người dùng căn cứ vào khoản 2, khoản 3 thì phải làm rõ hoặc thông báo trước các nội dung quy định khoản 2 điều 22 Bộ luật về xúc tiến sử dụng mạng công nghệ thông tin như nội dung liên quan về việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba (nội dung của thông tin sẽ cung cấp và mục đích cung cấp, người được cung cấp thông tin), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, nguồn gốc của người phụ trách quản lý thông tin cá nhân (bộ phận, họ tên, số điện thoại, thông tin liên hệ khác). Người dùng có thể hủy bỏ sự chấp thuận này bất cứ lúc nào.

⑤ Người dùng có thể yêu cầu đính chính thông tin sai lệch và xem thông tin cá nhân của bản thân mà “Mall” sở hữu bất cứ lúc nào, đồng thời “Mall” có nghĩa vụ xử lý ngay lập tức. Trrong trường hợp người dùng muốn đính chính thông tin sai lệch thì “Mall” không sử dụng thông tin cá nhân liên quan cho tới khi thông tin sai lệch đó được đính chính.
⑥ “Mall” chịu tất cả trách nhiệm về thiệt hại của người dùng do giả mạo, thất thoát, bị mất trộm, thất lạc thông tin cá nhân của người dùng bao gồm cả tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng. Đồng thời phải giới hạn người quản lý nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và tối thiểu hóa rủi ro.

Thời gian lưu trữ thông tin  “Mall” hoặc bên thứ ba nhận thông tin cá nhân từ “Mall” phải xóa bỏ ngay lập tức thông tin cá nhân liên quan khi đạt được mục đích nhận thông tin hoặc mục đích thu thập thông tin cá nhân.

 Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Tầng 30 tòa Handico, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, bạn hãy liên hệ trực tiếp qua Facebook của Kovimall hoặc điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 024-6664-0310.

Quy định về Sự Riêng Tư

Kovimall ("tôi" và "chúng tôi", tùy theo từng trường hợp) coi trọng vấn đề riêng tư của bạn. Xin đọc phần sau đây để tìm hiểu thêm về qui định về sự riêng tư của chúng tôi.

Nội Dung của Qui Định về Sự Riêng Tư

·         Phần Qui Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web Kovimall, và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Qui định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.

Việc Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

·         Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trương mục Kovimall, khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của Kovimall, khi bạn tới các trang Kovimall, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến măi hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.

·         Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, giới tính về cá nhân. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ biết danh tính của bạn.

·         Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP Kovimall của bạn thông tin về tập tin cookie và trang web bạn đă yêu cầu.

·         Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân, đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới.

Tiết Lộ và Chia Sẻ Thông Tin

·         Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

·         Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

1.      Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;

2.      Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;

3.      Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.);

4.      Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý; hoặc

5.      Chúng tôi thấy rằng các hành động của bạn trên các trang web của chúng tôi là vi phạm Kovimall Các Điều Khoản Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ hoặc các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.

Tập tin Cookie

·         Chúng tôi có thể thiết lập và truy cập Kovimall các tập tin cookie trên máy tính của bạn.

·         Chúng tôi cho phép các công ty khác, là những công ty đang có các chương trình quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi được thiết lập, truy cập các tập tin cookie của họ trên máy tính của bạn. Việc các công ty khác sử dụng tập tin cookie của họ sẽ tùy thuộc vào các qui định về sự riêng tư của riêng họ, chứ không phải là qui định này. Các hãng quảng cáo hoặc các công ty khác không thể truy cập các tập tin cookie của chúng tôi.

·         Chúng tôi sử dụng các cảnh báo trên web của Kovimall để truy cập các tập tin cookie của chúng tôi trong phạm vi mạng lưới các trang web của chúng tôi và liên quan tới các dịch vụ và sản phẩm của Kovimall.

Những Thay Đổi về Qui Định về Sự Riêng Tư này

·         Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.

·         Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý

·         Nếu bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin điền mẫu góp ý.

Kovimall Việt Nam
Kovimall Việt Nam