Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán


Về phương pháp thanh toán tiền cho dịch vụ hoặc hàng hóa đặt mua trên “Mall”, có thể sử dụng một trong các phương pháp ở các mục dưới đây. Tuy nhiên, “Mall” không được thu thêm tiền dịch vụ trong số tiền thanh toán mua hàng trên danh nghĩa khác.

  1. Chuyển tiền qua các loại tài khoản như dịch vụ ngân hàng qua hòm thư điện tử (email banking), dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking), dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động (phone banking)
  2. Thanh toán thẻ các loại như thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nợ (debit card), thẻ trả trước (pre-paid card)
  3. Thanh toán không cần sổ giao dịch trực tuyến
  4. Thanh toán bằng đồng tiền điện tử
  5. Trả tiền khi nhận hàng
  6. Thanh toán bằng số điểm đã được “Mall” cấp như điểm tích dặm (mileage)
  7. Thanh toán bằng thẻ mua hàng được “Mall” công nhận hoặc ký kết hợp đồng với “Mall”
  8. Thanh toán theo phương pháp chi trả điện tử khác

Hướng dẫn thanh toán

Trường hợp thanh toán số tiền lớn thì công ty thẻ có thể sẽ gọi điện xác nhận để đảm bảo an toàn. Trong quá trình xác nhận, nếu nhận thấy việc đặt hàng có dấu hiệu không bình thường như: đặt mua hàng trên danh nghĩa của người khác hay sử dụng thẻ ăn cắp thì đơn hàng có thể bị hủy bỏ hoặc bảo lưu tùy ý.

Họ tên của người nộp tiền thực tế với họ tên của người nộp tiền đã nhập khi đặt hàng phải giống nhau, phải chuyển tiền trong vòng 7 ngày, nếu không thanh toán thì đơn hàng tự động bị hủy.

Thay đổi và hủy bỏ yêu cầu mua hàng, thông báo xác nhận nhận đơn hàng

① Khi có yêu cầu đơn hàng của người dùng, “Mall” phải gửi thông báo xác nhận đã nhận đơn hàng cho người dùng biết.

② Người dùng nhận được thông báo xác nhận đã nhận đơn hàng trong trường hợp không đồng ý thì sau khi nhận được thông báo này có thể yêu cầu hủy bỏ và thay đổi yêu cầu mua hàng ngay lập tức. Trường hợp người dùng có yêu cầu trước khi “Mall” vận chuyển hàng thì phải xử lý theo yêu cầu đó ngay lập tức. Trường hợp đã thanh toán tiền trước đó thì thực hiện theo quy định tại điều 15 về hủy đặt mua.

Kovimall Việt Nam
Kovimall Việt Nam