Chính sách giao hàng

Chính sách giao hàng

① Nếu không có thỏa thuận riêng về thời gian cung cấp hàng hóa với người dùng, “Mall” phải tìm các phương pháp xử lý khác như đóng gói, đặt sản xuất hàng để có thể vận chuyển hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày người dùng đặt hàng. Tuy nhiên, trường hợp “Mall” nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền hàng trước đó thì phải xử lý trong vòng hai ngày làm việc kể từ ngày nhận một phần hoặc toàn bộ số tiền hàng. Khi đó, “Mall” xử lý để người dùng có thể kiểm tra nội dung tiến hành và quy trình cung cấp hàng hóa.

② “Mall” làm rõ thời gian giao hàng theo phương tiện vận chuyển, người chịu phí chuyển hàng, phương tiện vận chuyển cho hàng hóa mà người dùng đã đặt. Nếu “Mall” vượt quá thời gian giao hàng đã thỏa thuận thì phải bồi thường thiệt hại cho người dùng. Tuy nhiên, trường hợp “Mall” chứng minh được không có sai phạm, không cố ý thì không phải bồi thường.

  • Hướng dẫn giao hàng Khu vực giao hàng: toàn quốc (Ngoại trừ một số khu vực không có khả năng vận chuyển)Thời gian giao hàng: Cần tối đa khoảng 14 ngày (trung bình 7 ~ 10 ngày) vì hàng hóa được giao trực tiếp từ nước ngoài tới nơi giao hàng trong nước, có thể trì hoãn vận chuyển nếu có trục trặc do thông quan, công ty hàng không hoặc trung tâm mua sắm hải ngoại.
    Sản phẩm mà khách hàng đã đặt sẽ được vận chuyển sau khi xác nhận đã được thanh toán. Tuy nhiên, tùy theo từng loại sản phẩm mà việc giao hàng có thể bị trì hoãn

  • Hướng dẫn giao hàng: - Trường hợp khu vực đảo xa hay nơi xa xôi hẻo lánh có thể phải trả thêm chi phí riêng.
  • Chi phí giao hàng: phí vận chuyển quốc tế + phí vận chuyển trong nước + phí thông quan
  • Cách thức giao hàng: chuyển phát nhanh
Kovimall Việt Nam
Kovimall Việt Nam